Sektorearen ehun asoziatiboa edo instituzionala ordezkatzen baduzu

GOGOETARAKO GALDEKETA-GIDA hau bi ataletan egituratzen da

I. Atala: Atala: 13 gogoeta foku edo gaien inguruan merkataritza sektorearen JOERA ETA EGOEREI eskainia; gai hauei buruzko zuen IRITZIAK eta IRADOKIZUNAK eskatzen dira.
II. Atala: egungo MERKATARITZA POLITIKEI eskainia; alde batetik bakoitzari dagokion GARRANTZIARI, eta bestetik hautemandako DOIKUNTZA EDO ALDAKETA BEHARRARI buruzko iritzia azaltzea eskatzen da

  • 1. Atala: Sektorearen EGOERA ETA JOERAK
  • II. ATALA: DAUDEN POLITIKAK

Jarraian gogoetarako 13 gai edo foku planteatzen dira, hauei buruz honakoa eskatuz:

IRITZIA (planteatutako 13 gaien inguruan buruzko Bai/Ez moduan zeure jarrera azaltzea). Ahal den neurrian, guztiei buruzko iritzia azaltzea eskatzen da.

Eta proposatutako gai bakoitzari buruzko IRADOKIZUNAK edo IDEIA nabarmenak azaltzea, hauek idatziz azalduz. Ez zaitez proposatutako gogoeta eremu guztietan parte hartzera behartuta sentitu; gertukoenak direnak, interes gehienekoak edo ekarpen handiena egin dezakezun gaiak aukeratu.

Galdeketan begietsi ez diren gaiei buruz gogoeta edo proposamenen bat sartu nahi baduzu, amaieran egin dezakezu, horretarako zuzendutako atal irekian.

1. KONTSUMITZAILEA ETA KRISIA: BALIO BERRIAK?
2. PRODUKTUAK BALIOA GALTZEN DU, ETA ZERBITZUAK IRABAZTEN DU?
3. ADINAREN ARABERAKO… ESKAINTZAREN DUALIZAZIOA: AUKERA AL DA?
4. KONTSUMITZAILEA HIRIRA BURLTATZEN DA?
5. TURISMOA ETA MERKATARITZA ESKARIA: AUKERA AL DA?
6. MERKATARITZA EGITURA: ESTABLEZIMENDU KOPURUAREN JAITSIERAK… HONDOA JO AL DU?
7. OMNIKANALITATEA ( KANAL FISIKOA + ON LINEA BIDEZKO KANALA): MERKATARITZA TRADIZIONALAREN APUSTU?
8. LEHIAKORTASUNA ETA MIKROENPRESA: KUDEAKETA PROFESIONALA + “KONEKTATUTAKO” ENPRESA?
9. GAZTEAGOTZEA…FUNTSEZKO FAKTOREA?
10. HIRI GUNEA: AUZOAK, LAN EREMU BERRIAK?
11. HIRI GUNEA: MERKATARITZATIK… HIRI EKONOMIARA?
12. ASOZIAZIONISMOA PLANTEAMENDU ETA ZERBITZU BERRIEN BILA?
13. LANKIDETZA PUBLIKO PRIBATUA: FORMULA BERRI ETA BULKADA BERRIEN BEHARRA?